Prezentace ze semináře VÝŽIVA SELAT BEZ POUŽITÍ ZINKU

Revoluce v krmení selat bez zinku

Význam včasného příjmu krmiva

Odstav je důležitou událostí v životě selat. Selata se učí přecházet z tekutého krmiva na pevné. V tomto kritickém období Vás můžeme podpořit.

MVDr. Daniel Popelář

Produktový manažer pro prasata