Výsledky používání Bestermine CoolDown

30 června 2020
-
3 minuty

Krávy s vysokou užitkovostí vytvářejí teplo svým vlastním metabolismem, a proto jsou více náchylné k tepelnému stresu. Snížený příjem sušiny krmiva je jedním z hlavních aspektů tepelného stresu, což vede ke snížení mléčné užitkovosti, poklesu množství mléčné bílkoviny a tuku, acidózám, snížení kondice, slabší imunitě i zhoršení reprodukčních ukazatelů.

Indikátor THI (=Temperature Humidity Index) slouží k posouzení dopadu tepelného stresu. Dochází k němu již při teplotě 23 °C a vlhkosti 40 % (THI ≥ 68).

Prevence

Nejúčinnější způsob, jak ho snížit, je zaměřit se na technologické aspekty chovu a výživu. Ve stájích by měly být izolované střechy, dostatek stínu a čerstvé vody, ventilátory, rozprašovače vody a vlastní management krmení. Prevenci tepelného stresu výživou můžeme shrnout do 5 bodů s cíli a způsoby řešení:


1) Snížit zvířetem produkované teplo

 • Trávení vlákniny v bachoru produkuje zvýšené množství tepla - řešení: snížení v krmné dávce složky bohaté na vlákninu.

2) Snížit ztráty vzniklé dýcháním a slintáním

 • Zvýšeným dýcháním a slintáním má zvíře k dispozici méně hydrogen uhličitanu - řešení: více používat pufry.

3) Minimalizovat riziko acidóz  - řešení: použít pufry

4) Zvýšit koncentraci krmné dávky - řešení: zvýšení množství škrobu a tuků (by-pass) v krmné dávce

5) Zvýšit příjem sušiny krmiva

 • Krmení chutných a čerstvých objemných krmiv,
 • Použití melasy v krmné dávky – zvýšení chutnosti,
 • Použití krmných aditiv na zvýšení příjmu krmiva,
 • Zvýšení hladiny DCAD – kation aniontová balance, zvýšením této hladiny ideálně na hodnotu 300-400 meq/kg sušiny, docílíme zvýšeného příjmu krmiva.

Na základě těchto skutečností jsme uvedli na trh nový produkt. Bestermine Cooldown je speciální minerální doplňkové krmivo, které pomáhá dojnicím zvládat tepelný stres.  Obsahuje 3 různé druhy pufrů, uhličitan draselný, který zvyšuje hodnotu DCAD, a směs přírodních éterických olejů. Podporuje bachorovou fermentaci, má pozitivní vliv na žravost a frekvenci krmení.

Praktické zkušenosti

V roce 2019 byl zařazen do krmné dávky Bestermine Cooldown také v ZD Senice na Hané (Olomoucký kraj).  Krmná dávka byla zde koncipována na základě kukuřičné siláže, vojtěškové senáže a slámy, doplněná o bílkovinný koncentrát (TMR BALANCE I), vlhké kukuřičné zrno a pšeničný šrot.
I přesto, že se jedná o vysoko užitkový chov holštýnského skotu, nenajdete zde v krmné dávce krmný tuk. S přicházejícím teplým obdobím bylo přidáno 0,2 – 0,35 kg/ks/den Bestermine Cooldown.


Hodnota DCAD stoupla u vrcholové skupiny z 189 meq/kg suš. na 289 meq/kg suš. Výsledky kontroly užitkovosti za nejteplejší měsíce roku dopadly takto:

 • červen 2019 - 31,18 l na dojenou, tuk 3,88 %;
 • červenec 2019 - 33,24 l na dojenou, tuk 3,87 %;
 • srpen 2019 - 33,21 l na dojenou, tuk 4,04 %.

Názor zootechničky Ing. Marie Martínkové: „V teplém období roku jsme pravidelně přicházeli o 2-3 l mléka na krávu. Bestermine Cooldown vnímám velice pozitivně, protože nám napomáhá snižovat tyto ztráty. Jeho použití je jednoduché a efektivní.“

Další farmou, kde používali Bestermine Cooldown je Zemspol Studénka, farma Pustějov (Moravskoslezský kraj). Tento podnik chová celkem 1100 ks holštýnského skotu. Základem krmné dávky dojnic byla kukuřiční siláž, seno, žitná a vojtěšková senáž, řepkový extrahovaný šrot, bílkovinný koncentrát (Top Dairy), kukuřičný a pšeničný šrot, cukrovarské řízky, pivovarské mláto, MKS, melasa a krmný tuk. Bestermine Cooldown se dávkovalo v množství 0,2 - 0,4 kg/ks/den.


Hodnota DCAD stoupla o 100-130 meq/kg sušiny. Letní kontrola užitkovosti dopadla takto:

 • červen 2019 -  34,74 l na dojenou, tuk 3,77 %;
 • červenec 2019 - 33,86 l na dojenou, tuk 3,84 %;
 • srpen 2019 - 33,32 l na dojenou, tuk 3,74 %.

Názor zootechničky MVDr. Kateřina Tesaříkové: „Na základě dobré zkušenosti z 2018 jsme se rozhodli použít Bestermine Cooldown i tento rok.“

Porovnání užitkovosti

ZD Všestary má 2 střediska s dojnicemi (farma Chlum a Střežetice) a spolupracuje se společností De Heus od ledna 2018. V průběhu teplých měsíců se obě střediska potýkala se znatelným tepelným stresem u dojnic. V letošním roce se ZD rozhodlo vyzkoušet Bestermine Cooldown. Hodnota DCAD se s použitím Bestermine Cooldown pohybovala na hranici 400 meq/kg sušiny na obou střediscích. Dávka byla 0,3-0,35 kg/ks/den a tento doplněk byl dojnicím krmen při teplotách nad 25°C. Vyhodnocení mléka a mléčných složek v období nejteplejších měsíců můžete vidět v tabulkách 1 a 2 níže. Vyhodnocení není vždy jednoduché, protože je průběh každého léta jiný, jsou jiná objemná krmiva, která se mění i v průběhu jednoho léta.

Požádali jsme o zhodnocení hlavního zootechnika Martijna Veeninga: „Po použití přípravku Bestermine Cooldown, kterým jsme krmili v letním období, kdy teploty přesáhly 25˚C, se nám výrazně zlepšil zdravotní stav dojnic. Lépe se vyrovnaly s tepelným stresem, který byl prokazatelně menší, krávy lépe zabřezávaly a byla větší spotřeba a využití krmné dávky. Doplněk Bestermine Cooldown budeme používat i v dalším letním období, jelikož jsme s ním velmi spokojeni.“

Tab. 1 Farma Chlum – porovnání mléčné užitkovosti za rok 2018 a 2019

 

červen

červenec

srpen

září

průměr

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

kg mléka

33,1

34,8

33,4

34,4

29,6

31,9

29,6

32,5

31,43

33,4

% tuku

3,82

3,93

4,12

3,77

3,98

4,02

3,89

3,87

3,95

3,9

% bílkovin

3,44

3,41

3,59

3,51

3,41

3,32

3,56

3,55

3,5

3,45

 

Tab. 2 Farma Střežetice – porovnání mléčné užitkovosti za rok 2018 a 2019

 

červen

červenec

srpen

září

průměr

 

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

kg mléka

36,58

33,3

28,27

34,6

28,7

35,2

31,7

32,0

30,49

33,8

% tuku

3,52

3,8

3,78

3,49

3,78

3,65

3,57

3,85

3,73

3,7

% bílkovin

3,27

3,17

3,36

3,21

3,27

3,36

3,38

3,37

3,3

3,28

 

Z tabulek je patrné, že v roce 2019 bylo nadojeno více mléka a složky byly porovnatelné s rokem 2018, kdy se nepoužíval produkt Bestermine Cooldown.

Chcete náš produkt  vyzkoušet? Kontaktujte naše specialisty na výživu skotu. 

Kontaktujte nás