Holandsko, země tulipánů, větrných mlýnů a dojných krav

Ing. Katarína Langerová Kubeková

Specialista pro skot

16 července 2023
-
3 minuty

V týdnu od 17. do 21.4.2023 pozvala společnost De Heus několik svých zákazníků na společnou návštěvu Holandska.

Náš holandský kolega, specialista na skot Wim Hoffman nám všem připravil skvělý a velmi zajímavý program.

Kdo jednou navštíví zemi „tulipánů“, nesmí samozřejmě zapomenout navštívit květinový park Keukenhof. A ač byla naše skupina spíše „pánská“, myslím, že se všem úvodní podívaná velice líbila.

Další den ráno začal pracovní program - ve městě Ede, v centrále společnosti De Heus, nás přivítal přímo jeden z bratrů majitelů mateřské firmy pan Co De Heus. Odsud jsme se přesunuli do šlechtitelské společnosti Barenbrug, která se zaměřuje na šlechtění travin. Zajímavým poznatkem bylo vidět trávu, šlechtěnou vůči suchu, s délkou kořenového systému 1 m, ale i vidět šlechtění pampelišky jako náhradního zdroje kaučuku. Navíc jsme měli možnost vidět i polní pokusy s políčky trávy, vojtěšky i luční směsi na pastvu s obsahem čekanky, která je pro krávy velice atraktivní. Odpoledne jsme navštívili spřátelenou společnost CRV v jejím hlavním sídle v Arnhemu a pak jsme vyrazili na rodinnou zemědělskou farmu Rose Farm.

Celkem nabitý program pokračoval další den ráno farmou s robotickým krmením R&D Farm. Zajímavé bylo vidět, že farmář obvykle dělá až 7 sečí travních senáží, přičemž jsme se na vlastní oči mohli přesvědčit, že mezi 4. a 7.sečí není prakticky žádný rozdíl. Zrovna totiž krmil jámu, kde byly tyto 2 seče zasenážované jako sendvič. Současně nás velice překvapily odpovědi na naše zvědavé otázky – na farmě se 150 ks dojnic pracoval jen mladý farmář se svou přítelkyní, bez dalších zaměstnanců. V době jejich dovolené si najímají náhradní pracovníky, kteří je dokáží rovnocenně nahradit. Farmář vlastnil 85 ha zemědělské půdy, přičemž na 60 ha pěstuje pouze krmiva pro zvířata, na 10 ha konzumní mrkev a 15 ha pronajímá firmě, pěstující tulipány. Poslední informace nám vyrazila dech – cena hektaru zemědělské půdy zde byla 200 000,- Euro.


Cesta pak pokračovala do jedné z našich mateřských výroben krmných směsí v Utrechtu, kde zajímavým momentem bylo vidět vykládku řepkového extrahovaného šrotu rovnou z lodě. Na další farmě jsme mohli okusit lahodné, dlouho zrající sýry, které farmář se svou rodinou denně ručně zpracovával z vyprodukovaných 6 tisíc litrů mléka.
Posledním zastavením byla farma na výkrm býčků baby-beef, patřící naší mateřské firmě De Heus.

Další den jsme strávili v největším evropském přístavním městě Rotterdam. Plavbou lodí po přístavu nás doprovázel průvodce, který nás zasvětil do „života“ a fungování tohoto průmyslového kolosu. Opět nezbylo než konstatovat, že to byl opravdu zážitek nejen pro pány.

 Ač se Holandsko může zdát celkem jednotvárnou, rovinatou zemí, myslím, že nejen pro zemědělce je to krajina plná zajímavostí.  

About the author

Ing. Katarína Langerová Kubeková

Specialista pro skot