Rozdali jsme farmářům krmivo za 130 000 Kč

Ing. Martina Mylerová (Kracíková)

Specialista pro skot

24 ledna 2023
-
2 minuty

Koncem minulého roku jsme se zúčastnili setkání T + B organizované CRV. Po téměř dvouleté pauze, která ovlivnila nás všechny, jsme konečně měli možnost se setkat tváří v tvář s farmáři a chovateli a mohli si tak společně vyměnit poznatky a zkušenosti z chovu, ošetřování, výživy, ale i obyčejného života

My v De Heus jsme získali cenné informace o novinkách v oblasti reprodukce, používaných plemenících, ale zejména o tom, jak si celkově vedly chovy v oblasti užitkovosti. Proto jsme také rádi využili příležitosti ocenit právě chovy s nejlepší celoživotní užitkovostí. Mezi oceněnými byli například Zeas Nedakonice jak u červeného strakatého skotu, tak u holštýnského skotu nebo ZS Dobruška – Dobruška MF. Oceněným byly mimo jiné předány také De Heus poukazy na krmivo v hodnotě 10 000 Kč. Celkem jsme farmářům rozdali poukazy za 130 000 Kč.

Rádi bychom vyzdvihli dobrou organizaci akce a příjemnou spolupráci. Semináře pořádané napříč celou republikou měly skvělou atmosféru a my z De Heus jsme si toto přátelské setkání skutečně užili. Ještě jednou gratulujeme všem oceněným a těšíme se na další setkání. 

 

About the author

Ing. Martina Mylerová (Kracíková)

Specialista pro skot