Dobrá produkce mléka je klíčová

10 března 2021
-
5 minut

Díky šlechtění prasnic na plodnost se počet selat na vrh již několik let zvyšuje. Pro chovatele prasat je poměrně náročné odchovat všechna tato selata v dobrém zdravotním stavu. Větší počet selat na vrh často znamená pokles porodní hmotnosti. O to důležitější je přikrmování.

Nízká porodní hmotnost

Na každé sele, které se narodí více než 14, připadá pokles porodní hmotnosti přibližně o 35 gramů na sele. V důsledku toho může být porodní hmotnost ve vrhu se 17 selaty až o 100 gramů na sele nižší. Je důležité, aby tato lehčí selata přijímala dostatečné množství mleziva. U velkých vrhů je proto dobré, aby se využívalo dělené sání. Tím se zajistí, že každé sele dostane dostatečné množství mleziva, protože jak všichni víte, správný příjem mleziva je pro další vývoj selat nezbytný.

 

Příkrmy

Upřednostňuje se odchov selat vlastní matkou, ale v případě velkých vrhů je produkce mléka prasnice často limitujícím faktorem. Proto je vhodné přikrmovat selata mléčnou náhražkou Romelko Nurse MILK od  De Heus již od druhého dne. Čím rychleji se sele dostane do kontaktu s jinými  produkty než jen s mlékem prasnice, tím lépe se jeho střevní systém přizpůsobí trávení těchto vysoce kvalitních krmiv. Řada krmiv pro selata společnosti De Heus je vynikajícím doplňkem k mateřskému mléku.

 

Přizpůsobení se krmivu

Čím dříve se mladým selatům poskytne doplňkové krmivo, tím více selat ho začne konzumovat ještě před odstavem. Proto je důležité začít s krmením selat krmivy De Heus včas. Poskytnutí mléčné náhražky Romelko Nurse MILK, v ranném stádiu zajišťuje, že se selata naučí žrát ve velmi mladém věku. Po této mléčné náhražce by mělo následovat krmivo obsahující rostlinné suroviny, které pomáhá selatům ve vývoji střev. To znamená, že více selat ve vrhu začne přijímat krmivo a průměrný příjem krmiva bude vyšší. Kromě toho budou odstavena ve vyšší hmotnosti a po odstavu  budou snáze a v lepším zdravotním stavu prosperovat. To jsme opakovaně prokázali v různých pokusech.

 

Prevence poklesu příjmu po odstavu

Selata, která na  porodně konzumovala dostatečné množství mléka/krmiva, vykazují po odstavu méně problémů. Je to proto, že tato selata budou po odstavu postupně přijímat krmivo. V důsledku toho se u nich neprojevuje známý pokles příjmu a přírůstku po odstavu. Včasné a dostatečné přikrmování v porodně se proto vyplatí.

 

Pokud se chcete o tomto tématu dozvědět více, obraťte se na místního specialistu společnosti De Heus.

Řešíte otázky spojené s chovem selat, prasnic nebo výkrmových prasat?

Náš tým specialistů je připravený Vám pomoci.

Ing. Michal Karas

Manažer sektoru prasat