Investice do selat se vyplatí

23 února 2021
-
8 minut

Zdravá, dobře rostoucí selata v průběhu odchovu jsou rentabilní a navíc poté dosahují dobrých výsledků i ve fázi výkrmu. Taková selata se snáze prodávají a mohou mít vyšší prodejní cenu. To je důležité, protože prodejní ceny selat určují rozdíly v zisku mezi jednotlivými chovy prasnic.

Okamžitá investice

Do kvality selat se vyplatí investovat. Začíná to již v prvních dnech po narození. Mladá nově narozená selata musíme odchovat co nejvitálnější a nejzdravější. Začíná to příjmem mleziva a následně stimulací příjmu krmiva.

Novorozená selata mají velmi malé tělesné rezervy ve formě tuku a glykogenu. Po dvanácti až sedmnácti hodinách spotřebují své vlastní zásoby těchto látek. Pokud selata v tomto časovém horizontu nepřijmou žádné mlezivo, bude pak pro ně obtížnější dostat se vlastními silami k vemeni. Čím více mleziva selata spotřebují, tím větší mají šanci na přežití. Výzkumy ukazují, že ze selat, která zkonzumují méně než 100 g mleziva, přežije 40 %, zatímco ze selat, která zkonzumují 400 g mleziva a více, přežije prvních několik dní po porodu téměř 99 %. Aby selata přijímala mlezivo brzy, často a ve velkém množství, je dobré provést následující opatření:

  • Vytvořte pro selata vhodné mikroklima, aby příliš rychle neztrácela tělesnou teplotu. Využijte infračervenou lampu za prasnicí a porodní podložku.
  • Do hnízd pro selata nasypte vysušující prášek.
  • Vytvořte oblouky v rozích tak, aby v nich selata neuvízla a nezdržovala se tam.
  • Vytvořte účinný a jasný postup přemisťování selat mezi vrhy, můžete ho získat u vašeho specialisty.

Druhá polovina období kojení

V druhé polovině období kojení je důležité, aby selata správně rostla a byla dobře připravena na odstav. To znamená, že všechna selata musí již v této fázi přijímat pevnou stravu. Selata po odstavu přijímají krmivo snadněji, pokud tak činila již během období kojení.

 

Zjistěte, jak dosáhnout zdravého a rychlého růstu selat s naším konceptem Romelko®

Investice po odstavu

Příjem krmiva hraje velmi důležitou roli i po odstavu. Příjem krmiva během prvních dvou týdnů po odstavu rozhoduje ze 70 % o konečném výsledku odchovu a kvalitě selat při dodávce (prodeji). Pokud v tomto období investujete navíc do práce a kvality krmiva, rychle se vám to vrátí. V období kojení jsou selata zvyklá pít mléko každou hodinu. Po odstavu proto přijímají malé množství potravy také přibližně dvanáctkrát denně. Lehká selata spotřebují během prvních čtyř dnů více krmiva než těžká selata, poté více žerou těžká selata. Udržovací potřeba selat bezprostředně po odstavu je přibližně 150 g krmiva denně. Třetí až čtvrtý den po odstavu musí všechna selata vypadat pěkně nasycená. Aby toho selata dosáhla, musí během prvních tří dnů po odstavu sežrat alespoň 0,5 kg krmiva. K tomu, aby selata začala žrát brzy, často a ve velkém množství, můžete přispět hned po odstavu. Důležité je, aby všechna selata mohla jíst současně. K dosažení tohoto cíle je často nutné v prvních dnech po odstavu umístit další kulatá krmítka. Ty se musí plnit nejméně třikrát denně. Při plnění krmítek se selata zvednou a začnou hledat krmivo. To je další podnět k tomu, aby začala žrát. Výhoda kulatých krmítek spočívá v tom, že jsou selata vyrovnanější a že příjem krmiva a růst se může zvýšit o 40 %.

Kromě kulatých krmítek můžete zlepšit příjem krmiva výběrem správného typu krmiva. Pokud v prvních dnech podáváte spíše prestartéry než krmivo pro odstav, můžete jednoznačně zvýšit příjem krmiva. Například při podávání prestartéru přijímají selata o 60 % více energie než při podávání standardního krmiva pro odstav.

Příjem krmiva během odchovu

Příjem krmiva selaty ve vztahu k požadovanému růstu je velmi důležitý z hlediska volby správného krmiva a zisku v průběhu odchovu selat. Proto doporučujeme pravidelně měřit příjem krmiva selaty: během prvních tří dnů po odstavu a během prvního, druhého, třetího, čtvrtého, pátého a šestého týdne po odstavu. Když znáte příjem krmiva, můžete s výživovým specialistou De Heus vypracovat správnou strategii krmení. Neznalost příjmu krmiva to znemožňuje, protože nemůžete kombinovat správné složení krmiva se správným množstvím. Bez uvedených informací se může stát, že budete selatům podávat příliš silné anebo naopak příliš dietní krmivo. V prvním případě utrácíte více peněz, než je nutné, a v druhém případě selata nerostou správně a zůstávají pod růstovou křivkou.

Investice do chovu selat se vyplatí

Dobrý start je polovina úspěchu!  To jednoznačně platí pro odchov mladých selat. Klíčovými body jsou aktivní stimulace příjmu krmiva a jeho měření. Další investice do odchovu mladých selat jsou také důležité a mají rychlou návratnost. Vaše technické výsledky pak budou lepší, prodejní ceny vyšší a v pozdějších fázích odchovu budete mít méně práce.

Řešíte otázky spojené s chovem selat, prasnic nebo výkrmových prasat?

Náš tým specialistů je připravený Vám pomoci.

Ing. Michal Karas

Manažer sektoru prasat