Koncepty De Heus pro automatické krmící systémy

Ing. Filip Morávek

Produktový manažer pro skot

03 září 2022
-
5 minut

Trendem posledních let, v sektoru mléčného a masného skotu nejen na českých farmách, je robotizace a automatizace. Počet takových farem rok od roku narůstá. Mezi nejvíce atraktivní technologie patří robotického dojení a automatické přihrnování krmiva. Nicméně na trhu se objevuje také několik výrobců, kteří se zabývají automatizací a robotizací krmných systémů. I v České republice již můžeme vidět farmy, které se cestou automatizace a robotizace krmného systému vydaly.

Robotické a automatické krmící systémy (KS) mohou sloužit k tvorbě krmných dávek jak konvenčních TMR (total mixed ration) systémech, tak v systémech PMR (partial mixed ration). Jaký je rozdíl mezi těmito systémy? TMR systém krmení spočívá v tom, že zvířatům je předkládána jednotná krmná dávka pouze na krmný stůl. Oproti tomu systém PMR se od předchozího systému liší v tom, že zvířata dostávají krmnou dávku na krmný stůl, plus dostávají granulovanou krmnou směs v dojících robotech, nebo v krmných boxech, nebo v dojících robotech a krmných boxech.

Mezi výhody (KS) samozřejmě patří úspora lidské práce a dále frekvence, s jakou je krmná dávka zvířatům na krmný stůl předkládána. Samozřejmě pokud jsou (KS) dodavatelem správně naddimenzovány na velikost dané farmy, dá se očekávat, že tyto systémy mohou určité skupiny zakrmovat mnohem častěji než klasický krmný vůz. Pokud se budeme bavit o konkrétních číslech z pohledu toho, kolikrát za den jsou (KS) schopny předložit čerstvě namíchanou krmnou dávku skupině dojených zvířat, můžeme například využít data ze studie Carlo Bisaglia a kol. (2012). Tato studie byla provedena v Holandsku, konkrétně na 22 farmách s KS. Bylo zjištěno, že KS byly schopny v průměru zakrmit dané skupiny zvířat 7,8krát za 24 hodin. Samozřejmě tato vyšší frekvence zakrmování přináší spoustu benefitů zejména v kombinaci s robotickými dojícími systémy. Mezi tyto benefity můžeme například zařadit vyšší příjem sušiny, či vyšší aktivitu zvířat. Vysoká aktivita zvířat a kombinace robotických dojících systémů povede k více úspěšným dojením, a to povede k vyšší užitkovosti zvířat.

Pokud se podíváme na téma KS vs. tvorba krmných dávek pro tyto systémy, zjistíme, že důležitým aspektem je to, že KS disponují určitým počtem zásobníků. Počet zásobníků rovná se počet komponentů, které může KS při tvorbě krmných dávek využívat. Z toho plyne, že krmná dávka pro tyto systémy by měla být samozřejmě funkční, ale i poměrně jednoduchá z pohledu množství komponentů, které jsou pro tvorbu krmné dávky využívány.

Jednoduchost a funkčnost krmné dávky jsou slova, která jsou reflektována v několika konceptech výživy společnosti De Heus a.s. Mezi tyto koncepty patří výroba kompletních krmných směsí. Dále koncept bílkovinných koncentrátů TMR Balance a Rucor, který umožňuje využívávat v krmných dávkách vlastní obilí. Oba systémy, jak kompletní krmné směsi, tak i systém krmení bílkovinnými koncentráty jsou samozřejmě vhodné pro výše popsané robotické a automatické krmící systémy.

Krmné dávky s použitím kompletních krmných směsí (KKS) a bílkovinných koncentrátů (BK) májí mnoho výhod v porovnání se systémem krmení pomocí komponent. Kromě absolutní jednoduchosti tvorby míchanice je to pestrost výživy bachoru a dojnice, protože ve všech produktech společnosti De Heus a.s. je široká škála vstupních surovin, a ne pouze řepkový a sójový extrahovaný šrot, obilí a minerální premix. Mezi další výhody patří rychlost tvorby krmné dávky, kdy do krmného vozu nebo automatického krmného systému dávkujeme pouze KKS, případně BK + obilí, s tím je spojena nižší spotřeba nafty (elektřiny), protože mícháme kratší dobu, a to pozitivně působí na strukturální vlákninu krmné dávky, která není tak narušená. Další výhodou, kterou ocení ekonomické oddělení, je minimální množství faktur, které dostanou a plynulý finanční tok (cashflow), kdy se nemusí naráz platit celý kamion sóji nebo řepky. Kdo skladuje naše KKS nebo BK v silech, ocení i to, že jsou v granulované formě. Je to hlavně z důvodu zabránění separace jednotlivých komponent a bonusem je to, že granule „čistí“ sila a farmář je nemusí zbavovat nálepů prachu. Jednoduchost, pestrost, funkčnost a cenová konkurence schopnost jsou na straně De Heus a.s.

About the author

Ing. Filip Morávek

Produktový manažer pro skot