Jak dosáhnout 800 000 kilogramů mléka ročně pomocí robota

30 září 2021
-
6 minut

Když je vaším cílem produkovat 2 200 kg mléka denně (nebo více než 800 000 kg ročně) pomocí dojícího robota, vstupuje do hry řada klíčových faktorů. Mezi tyto klíčové faktory úspěchu patří stáj, krmná dávka a nastavení robota.

Množství mléka vyprodukovaného denně robotem závisí na počtu dojení a množství mléka na jedno dojení. V každém případě však bude úspěch záviset na jednom z rozhodujících faktorů znázorněných na obrázku 1. Vzhledem k tomu, že se tyto faktory také vzájemně ovlivňují, je důležité určit oblasti, které je třeba zlepšit, a podle potřeby je spolu se specialistou na roboty upravit, aby se dosáhlo tzv. efektu setrvačníku.

Kolo úspěchu RobotExpert

Obrázek 1: Kolo úspěchu konceptu RobotExpert popisuje vztah mezi různými faktory, které ovlivňují robotické dojení.

OD 29 DO 37,6 KG MLÉKA NA KRÁVU ZA DEN

Pro ilustraci si vezměme farmu s 58 kravami na jednoho robota a 2,9 dojení na krávu denně. To představuje 168 dojení denně. Při 10 kg mléka na jedno dojení to znamená denní produkci 1 680 kg mléka. Když se však dojivost na jedno dojení zvýší na 13 kilogramů, výsledkem je denní objem 2 184 kilogramů mléka. To znamená, že produkce mléka na jednu dojnici se bude muset zvýšit z 29 na 37,6 kilogramu za den. V tomto příkladu se produkce mléka na robota a kapacita robota zlepší výrazným zvýšením dojivosti na jedno dojení.

PRODUKCE MLÉKA NA KRÁVU

Výše uvedené jasně ilustruje význam produkce mléka na krávu. Proto musí krmná dávka zajistit dostatečný tlak mléka a kapacitu dodávky glukózy, aby bylo dosaženo cíle více než 2 200 litrů na robota. Stimulace z krmné dávky by měla také podporovat produkci mléka, a tím zvýšit četnost návštěv robota.

Pokud máte základní krmnou dávku na krmném stole, která umožňuje nadojit 23 litrů mléka, pak budete muset zbytek krmit koncentrátem v robotu a v krmné stanici pro koncentráty. V této fázi je rozhodující správné rozdělení koncentrátu mezi robota a krmnou stanici pro koncentrát.

KAŽDÁ FARMA JE JINÁ

Pokud je průměrný počet dojení 2,7, dosáhne dojnice po otelení průměrně 3,3 dojení. Při 2 kg koncentrátu na návštěvu tedy otelená kráva sežere 6,6 kg koncentrátu. Pokud však vaše základní krmná dávka bude nastavena pro produkci 23 litrů mléka, nebude to stačit ke stimulaci krav pro dosažení požadované maximální produkce. Stanice pro koncentrát je dobrým řešením. Další alternativa spočívá v postupném navyšování krmné dávky na krmném stole.

Ať už je situace ve vaší stáji jakákoli, produkce dostatečného množství mléka na robota závisí na vytrvalosti dojnic. Tehdy přichází na řadu nastavení robota. To hraje zásadní roli při dosahování vašich cílů.

URČENÍ SPRÁVNÉHO NASTAVENÍ DOJÍCÍHO ROBOTA

Obvykle farmáři při nastavení robota věnují pozornost vysoko produkčním kravám po otelení. Poté se však často stává, že se nastavení robota nedaří. Vysoko produkční krávy jsou na vrcholu své produkce a jsou převedeny na krmný   stůl. Pevné nastavení krmení na krmném stole a příjem koncentrátu v robotovi neodpovídají, dojivost klesá. Klesající užitkovost má pak přímý vliv na vstup krávy do dojicího robota.

Produkce mléka v závislosti na počtu dní dojení

Obrázek 2: Produkce mléka v závislosti na počtu dní dojení. Po 60 dnech dojení je patrný náhlý pokles produkce mléka způsobený špatným nastavením robota (přístup k dojení a nastavení mléčného krmného stolu).

PREVENCE ZAČAROVANÉHO KRUHU

Obrázek 2 ukazuje, co se často vyskytuje v praxi. Vrcholové produkce je snadno dosaženo 60 dní po začátku laktace. Poté se mění přístupnost dojení a krávy ztrácejí svůj původní rytmus dojení, což vede k menšímu počtu dojení za den (0,1 dojení/kráva/den je 1 kg mléka). Špatné nastavení robota, pokud jde o nastavení dojivosti i nastavení krmného stolu, po 60 dnech laktace vede krávy do sestupné spirály v produkci mléka. Nastavení tedy určuje, jakým směrem se budou krávy v produkci mléka ubírat. Obrázek 3 ukazuje tento začarovaný kruh v praxi.

 

Frekvence dojení v závislosti na užitkovosti krav

Obrázek 3: Frekvence dojení v závislosti na užitkovosti krav.

Provedením důkladné analýzy fungování robotického dojení přímo na farmě mohou poradci společnosti De Heus odhalit překážky bránící správnému otáčení vašeho "kola úspěchu" a omezující výkonnost vašich dojnic.

Analýza přímo ve stáji se zaměřuje na několik klíčových bodů: prostor před robotem, počet boxů, počet krmných míst ve stáji a dostupnost dostatečného množství kvalitního objemného krmiva. O tom, zda a kdy dosáhnete cílové produkce více než 2 200 litrů na robota za den, samozřejmě rozhodují i průběh telení, paznehty a zdravotní stav zvířat.

Jako "robotická farma" proto musíte optimalizovat nastavení dojení a krmiva. Vzhledem k tomu, že se situace na robotické farmě neustále mění, berte to jako trvalý proces. Naštěstí jsou vám naši poradci po celý rok k dispozici, abyste mohli parametry dle potřeby upravit!

Zůstaňte s námi ve spojení