Správný management chovu kuřat - první období výkrmu

Ing. Tereza Hejná Polesová

Specialista pro drůbež

29 listopadu 2022
-
6 minut

Příjezd kuřat na farmu

Po naskladnění kuřat na hale je velmi důležité zkontrolovat jejich kvalitu, tělesnou teplotu a počáteční hmotnost. Pokud se bude zdát, že je něco v nepořádku, bude třeba kuřatům věnovat větší pozornost.

Když mluvíme o kvalitě kuřat, tak sledujeme reflexy, oči, zobák, pupek, běháky, uniformitu, žloutkový váček, tělesnou hmotnost. 

Průměrná hmotnost jednodenního kuřete by měla být okolo 42 g. Hmotnost kuřat je ovlivněna stářím rodičovského hejna. A jestliže dostaneme na farmu kuřata o nižší hmotnosti, například 36 g, tak tomu musíme přizpůsobit i počáteční teplotu na hale, které musí být vyšší.

Tělesná teplota kuřat se pohybuje od 39–41 °C.

Krmivo a voda

Dbáme na dostatečné množství založeného krmiva na přídavných papírech a také v odpovídající hladině v krmítkách, tak aby měla všechna kuřata dobrý přístup. Na přídavných papírech by mělo být založeno minimálně 60 g krmiva na kuře pro první 3 dny života a měly by být položeny blízko napájecím linkám.

Krmivo se snažíme do haly založit co nejpozději před příjezdem kuřat, je to z důvodu, aby krmivo při vysoké teplotě na hale nevysychalo.

Také by se nemělo zapomínat na vodu a den dopředu nebo několik hodin před příjezdem kuřat na farmu provést proplach napájecí linky. Tak aby voda byla co nejčerstvější. Musíme ale dávat pozor na teplotu vody, především v zimních měsících, pro dobrý příjem kuřaty by voda měla mít 21 °C.

Kontrola nakrmenosti kuřat, volete

Kuřata kontrolujeme jednu hodinu po naskladnění a následně 4 hodiny po naskladnění. Sledujeme jejich aktivitu, rozmístění kuřat po hale, jejich nakrmenost a příjem vody.

Vole kuřat musí být dostatečně naplněno a mít kašovitou strukturu, podle tohoto poznáme, že kuřata přijímají jak vodu, tak krmivo.

Správná teplota na hale

Správně nastavenu teplotu poznáme podle chování kuřat na hale.

Pokud se kuřata hloučkují a nejsou aktivní, pravděpodobně je jim zima a chtějí se zahřát, naopak pokud jsou kuřata příliš aktivní, běhají po hale a jsou hlučné, může jim být příliš teplo a poté mohou hledat chladnější místa na hale, například u zdi.

Jak tedy poznáme spokojená kuřata? Jednoduše. Kuřata budou rovnoměrně rozložena po celé hale, v jednotlivých skupinkách a budou chodit žrát a pít.

Za připomenutí také stojí ventilace, která nám ovlivňuje teplotu a množství CO2 na hale. Jelikož se v prvních dnech věku kuřat využívá jen minimální ventilace (1.5 m3 / kg/ h), což je většinou velmi málo na to, aby fungovali ventilátory, doporučuje se sekvenční větrání. Je to velmi důležité, protože vyhřívání haly v prvních dnech je vysoké a tvoří se velké množství CO2, a to může způsobit malátnost kuřat.

Světelný režim

Nastavení správného světelnému režimu a také intenzitě světla bychom měli věnovat dostatečnou pozornost, protože nám ovlivňuje aktivitu kuřat a jejich uniformitu.

Intenzita světla je důležitá právě v prvních dnech výkrmu pro dobrou orientaci hejna, tak aby kuřata správně našla krmivo i vodu. Intenzita by měla být nastavena na 30–40 luxů.

Stejně tak je důležité rovnoměrné rozložení světla po celé hale a bez blikajícího efektu. Pokud budou na hale tmavá místa, tak kuřata tam budou sedět a hrozí vlhnutí podestýlky a léze na běhácích.

Během prvního týdne výkrmu kuřat svítíme 23 hodin v kuse a 1 hodina tmy. Poté začínáme světelný režim upravovat, podle EU musí být nastaveno 6 hodin tmy, v jednom celku se však doporučuje maximálně 4 hodiny.

Úhyny v prvním týdnu věku kuřat a jejich zdravotní stav

Pokud první dny po naskladnění kuřat budeme nacházet úhyny, zřejmě se bude jednat o klasické úhyny neživotaschopných kuřat, která spotřebovala žloutkový váček a tzv. se nechytla na krmivu a vodě.

Pokud však budeme nacházet zvýšené úhyny od 5 dne věku bude se jednat spíše o úhyny z horšího (neadekvátního) managementu na farmě.

Už v prvním týdnu věku kuřat musíme dbát na dobrý stav podestýlky a tím předejdeme pozdějším lézím na běhácích.

About the author

Ing. Tereza Hejná Polesová

Specialista pro drůbež