Zvládněte tepelný stres u drůbeže s konceptem CoolCare®

14 června 2022
-
3 minuty

Při posuzování mikroklimatu u drůbeže nesmíme přihlížet jen na teplotu v hale. Stejně důležitými ukazateli jsou i vlhkost a rychlost proudění vzduchu. Z tohoto důvodu v De Heus používáme jako indikátor tepelné pohody zvířat THI (=Temperature Humudity Index). Tento index vzniká součtem teploty a vlhkosti a slouží k posouzení tepelného stresu. V případě vysoké vlhkosti může dojít k úhynu zvířat i při nižších teplotách.

Nejúčinnější způsob jako snížit vliv tepelného stresu je zaměřit se na technologické aspekty chovu zvířat, také na správnou výživu. 

Z technologických aspektů nesmíme zapomenout na následující:

Hustota zvířat

Snížení množství zvířat na hale a nebo jejich dřívější před vyskladnění jsou velmi efektivní způsoby redukování tepelného stresu. Od zatížení 39 kg/m2 podlahové plochy je růst zvířat výrazně redukovaný, jelikož se nemohou dostat často ke krmítkám ani vodě. Hustotu je potřeba hlídat i u nosnic, kdy jsou často některé klece přeplněné oproti jiným.

Kapacita větrání

I když většinu roku tuto kapacitu nevyužijete, doporučujeme při navrhovaní hal myslet i na tropické dny. Maximální dostupná kapacita větrání by měla být minimálně 3,6 m3/h/kg živé hmotnosti zvířat v hale.  U brojlerových kuřat se často střetáváme s hluchými místy bez ventilátorů a klapek, u nosnic k poddimenzovaní ventilace ve všeobecnosti.

Proudění vzduchu

Základním pravidlem je v žádném případě nepoužívat na větrání brány, jejich otevření snižuje podtlak a brání proudění vzduchu přes klapky. U kombinované ventilace je potřebné kuřata pomalu zvykat na používání štítových ventilátorů. Dalším důležitým krokem je správné rozhodnutí se kdy přepnout halu na tunelové větrání.  Pokud se použije příliš brzo, zvířata cítí chlad a sníží svou aktivitu. A v případě, že vzduch má 35°C dokáže proudění vzduchu 2 m/s snížit pocitovou teplotu až o 10 °C.

Chladící systémy

Většina výkrmových hal a některé haly na chov nosnic jsou vybavené systémy snižujícími teplotu vzduchu pomocí odpařování vody. Při jejich použití vždy myslíte na indikátor THI a zabraňte tomu, aby se vlhkost na hale příliš zvýšila. I při teplotě 25 °C a 95 % vlhkosti vzduchu začne docházet k zvýšenému úhynu zvířat.

Řešíte tepelný stres Vašich zvířat?

Pomůžeme Vám! Seznamte se s konceptem CoolCare® od De Heus

Prevencí tepelného stresu u drůbeže pomocí výživy dosahujeme v De Heus následovně:

Acido-bázická nerovnováha

V podmínkách tepelného stresu může z důvodu intenzívnějšího dýchaní, a vyššího vylučování CO2, hrozit acido-bazická nerovnováha. Mechanizmy, které zabezpečují návrat organizmu do homeostázy mohou ve vysokých teplotách selhávat a hrozí riziko hyperchlorémie. U nosnic dochází ze stejných důvodů i k poklesu pevnosti skořápky vajec.

V letních měsících upravujeme naše receptury tak, aby jsme tento efekt minimalizovali.

Snížení nadměrné tvorby tělesného tepla

 Některé běžně používané látky při jejich metabolizaci drůbeže nadměrně zvyšují tělesnou teplotu, co je velmi nebezpečné zejména v letních vysokých teplotách. V De Heus víme, které to jsou, a Váš krmný plán upravíme tak, aby jste zvířata nevystavovali zbytečnému riziku.

Zkoncentrování krmné směsi

U nosnic platí, že za každý stupeň °C nad a nebo pod zónu tepelného komfortu sežerou o 1 g víc a nebo méně krmiva. Stejně kuřata, pokud jsme nuceni je chladit prouděním vzduchu nežerou tolik, kolik by měli. Pro tyto případy jsme připravili jednoduchý balíček surovin, které si můžete přidat ke každé krmné směsi. Snížený příjem krmiva tak u zvířat kompenzujeme vyšším obsahem živin.

Přidání látek pomáhající redukovat tepelný stres do krmiva

Každý zkušený chovatel zná účinky podávaní vitamínu C v teplém počasí. I mnohé jiné přípravky na trhu deklarují, které pomáhají překonávat stres z vysokých teplot. De Heus působí v mnoha zemích s tropickým podnebím a naši zákazníci vyzkoušeli množství aditiv. V De Heus jsme vyhodnotili jejich účinek, a proto Vám můžeme přinést řešení, které skutečně pomáhá.

 

Chcete se dozvědět víc o prevenci tepelného stresu?

Kontaktujte naše specialisty