"Našim cílem je zlepšit přístup a dostupnost k bezpečným a zdravým potravinám"

28 září 2022
-
3 minuty

Poprvé za více než 110 let historie společnosti De Heus Animal Nutrition se 13. října v jedné z našich továren vyrobí 10 milionu tun krmiva. A ke konci roku toto číslo vzroste na více než 12 milionu tun. Je to skvělá příležitost k tomu, abychom si pohovořili s našimi generálními řediteli Co a Koenem de Heusovými o tomto milníku, o tom, co je pohání a o jejich ambicích.

two men in suits posing for a picture

Proč vůbec stojí za zmínku produkce 10 milionů tun krmiva pro zvířata?

Co de Heus: „Tento rok jsme vyprodukovali 10 milionů tun krmiva pro zvířata, premixů a koncentrátů a do konce roku to bude více než 12 milionů tun. To se v historii naší společnosti ještě nestalo. A úžasné je, že se to stane na osmdesáté narozeniny našeho otce. Tento milník však nebyl našim prvotním cílem. Proto říkáme, že je to víc, než jen číslo. Je to výsledek veškerého úsilí, které jsme během posledních desetiletí vynaložili na zvýšení našeho přispění k dostupným zdravým a bezpečným potravinám pro rostoucí světovou populaci. K tomu se zavazujeme již více než sto let. Jsme hrdí na to, že  spolupracujeme s našimi producenty masa, ryb, mléka a vajec a pomáháme jim zlepšit jejich podnikání a přinášet do tohoto odvětví pokrok.“

Koen de Heus: Je to také skvělá příležitost, podívat se do budoucnosti a zamyslet se nad tím, jak tento milník souvisí s posláním naší firmy pro společnost. Než tak ale učiníme, bylo by vhodné se na chvíli zastavit a uvědomit si, že tento milník nastává v době, kdy se toho v okolním světě tolik děje. Jsme svědky důležitých globálních politických a společenských problémů. Některé země, ve kterých působíme, jsou sužovány válkou, nedostatkem potravin, protesty apod. Jsme hrdí na naše kolegy, ať už pracující v našich obchodních jednotkách po celém světě nebo v našem sídle v Ede, kteří se vyrovnávají s výzvami, kterým čelíme v důsledku všech těchto nepokojů. Je působivé vidět zaměstnance vzájemně spolupracovat na řešení problémů a zjišťovat, že můžeme i nadále hrát významnou roli v potravinových dodavatelských řetězcích. Jak již zmínil Co, nejde jen o těch 10 milionů tun, to je jen číslo. Jde spíše o to, že je to výsledek veškerého úsilí, které jsme během posledních desetiletí vynaložili na zlepšení chovu hospodářských zvířat a vodního hospodářství po celém světě. Je to poměrně dobrodružná cesta, která začala ve výrobně krmiv v Barenveldu, kde jsme strávili velkou část našeho mládí, a dovedla nás až do současnosti, ke společnosti, kterou jsme se stali. A proto jsme my i naši kolegové na tento milník tak hrdí.“

Je to víc, než jen číslo

Překonání milníku 10 miliónů tun vyrobeného krmiva je více, než pouhé číslo. Objevte, jaký globální dopad má v dané lokalitě naše přítomnost.

Co bude společnost De Heus slavit dnes?

Co de Heus: Není možné se ohlížet za každou podporou, kterou jsem v minulých desetiletích poskytli, aniž bychom nebrali v potaz všechny příběhy, které za těmito aktivitami stojí. Věřím, že hlavním klíčem našeho úspěchu je naše místní přítomnost po celém světě, blízkost k farmářům a schopnost jim pomáhat a podporovat. Věděli jste, že zaměstnanci společnosti De Heus navštíví každý den tisíce farem? Právě tato osobní přítomnost nám umožnila růst a mít celosvětový dopad. A právě to dnes slavíme.“

Koen de Heus: „Přesně tak. Proto jsme tak hrdí na všechny zaměstnance, kteří se během těch let stali členy rodiny De Heus. Právě oni, společně s našimi zákazníky a dalšími zainteresovanými stranami, nám pomáhají přispívat k udržitelnosti a dostupnosti zdravých a bezpečných potravin pro všechny.“

Co podle vás stojí za 111 roky existence společnosti a za dosažením tohoto milníku?

Co de Heus: „Hodnoty jako dědictví a hospodaření byly pro naši rodinu zásadní od samého začátku podnikání v roce 1911. Vždy jsme se drželi přesvědčení, že si člověk musí vážit toho, co má, musí se starat o své podnikání a dědictví a zároveň nesmí zapomínat na budoucnost. Důležitá je také naše touha předávat společnost z generace na generaci.“

Koen de Heus: „A protože chceme naše aktivity udržet i pro příští generace, je důležitější než kdy jindy, abychom se zaměřovali na udržitelnost naší produkce. Protože když se podíváte na současný stav potravinářských výrobních řetězců, kterých jsme jako společnost zabývající se výživou zvířat součástí, jsou zde obrovské výzvy, které musíme překonat. Nejprve zvažte všechny již zmíněné nejistoty a výzvy. Potom se zamyslete nad množstvím lidí, kterým bude třeba poskytnout potravu v roce 2050. Očekává se, že světová populace v příštích dekádách vzroste na 9,8 miliard. Zajištění přístupu k bezpečným, zdravým, a hlavně cenově dostupným potravinám je jednou z největších výzev, kterým dnešní svět čelí.“

Jaké výzvy vznikají při zajištění přístupu k bezpečným, zdravým a cenově dostupným potravinám?

Koen de Heus: „Musíme snížit dopad našich systémů pro produkci potravin na klima a životní prostředí, abychom chránili zranitelné ekosystémy. K dosažení tohoto cíle a zároveň k nasycení rostoucí světové populace musíme potraviny vyrábět efektivněji, abychom v blízké budoucnosti zabránili nadměrným změnám ve využívání
půdy.“

Co de Heus: „Proto jsme tak hrdí na výzkumy, které jsme za posledních dvacet let prováděli, abychom zlepšili konverzi krmiva u našich produktů. Protože když budeme k výrobě stejného množství živočišných bílkovin potřebovat méně surovin, umožní nám to udržitelnější uspokojování rostoucí celosvětové potřeby potravin. V této oblasti již krmivářský průmysl dosáhl v posledních desetiletích významného pokroku, co se systémů zásobování potravinami týče.“