RobotExpert

když robot pracuje pro Vás

Ing. Rudolf Kundrát

Manažer sektoru skotu

Máte zájem o kontrolní analýzu?

Potřebujete další informace?

Napište mi Whatsapp

Maximální účinnost robotů v mléčné produkci

Vaším cílem je vyrábět co nejhospodárněji, proto je třeba investice pečlivě zvážit. Pokud jde o roboty, musíte se ujistit, že případné zvýšení výroby nebo zvýšení úspor převáží nad dodatečnými výdaji na údržbu a energii.

De Heus, Váš RobotExpert

Když robotické dojení pracuje pro Vás

RobotExpert = plán pro předpokládané výsledky dojení

Plán RobotExpert od De Heus Vám pomůže dělat správná manažerská rozhodnutí, která zlepší produkci mléka a přispěje k Vaší spokojenosti s prací.

Náš jedinečný integrovaný přístup Vám pomůže:

  • Optimalizovat výkon dojícího robota
  • Dosáhnout zdravého stáda a získat nad ním snadnou kontrolu
  • Zvýšit spokojenost a flexibilitu v práci
  • Zvýšit své hospodářské výnosy
  • Pochopit, které změny je třeba provést pro dosažení co nejvyšší efektivity

RobotExpert vám pomůže dosáhnout Vašich cílů

Ať už je Vaším cílem zlepšit efektivitu robota, zvýšit produkční kapacitu dojnic nebo ušetřit více času při práci s robotem, naše analýzy přímo na farmě podpořené pokročilým softwarem Vám pomohou zlepšit výkonnost Vašeho dojícího robota.

Další informace o softwaru RobotExpert

Nepřetržitá podpora po celý rok

Robotické dojení je kontinuální proces, ve kterém je vše propojeno. Výkonnost robota může ovlivnit více faktorů - chování zvířete, příjem krmiva a krmná dávka, zdraví a mléčná produkce. Maximalizace efektivity robota a návratnosti investice vyžaduje komplexní přístup.

Vytvořte si své "kolo úspěchu"

"Kolo úspěchu" plánu RobotExpert popisuje vztah mezi různými faktory, které ovlivňují robotické dojení. Naši specialisté provedou kompletní analýzu provozu robotického dojení přímo na Vaší farmě. Používáme pokročilý software RobotExpert, kompatibilní se všemi značkami robotů.

Naši specialisté shromážděná data přezkoumají a odhalí případné překážky, které mohou snižovat výkonnost Vašich dojnic a bránit tak správnému fungování "kola úspěchu". Dle vyhodnocení dat Vám poskytnou praktické kroky pro zlepšení Vašeho provozu dojnic.

De Heus faremní workshop

FAQ RobotExpert

Nejčastější dotazy

To záleží na Vašich vlastních cílech - např. navýšení výkonu robota, správné nastavení robota nebo zvýšení mléčné produkce. Naši specialisté vyhodnocují různé faktory, aby Vám pomohli odhalit překážky a tím pomohli ke správnému fungování robota. 

Naši specialisté s pomocí softwaru RobotExpert vyhodnocují různé faktory, aby Vám pomohli odhalit překážky a tím pomohli ke správnému fungování robota. Vše začíná kompletní analýzou provozu robotického dojení přímo na farmě. 

Klíčem k vyšší mléčné produkci je optimalizace nastavení robota pro zvýšení efektivity stáda. Pomůžeme Vám zvýšit výkonnost Vašeho dojícího robota prostřednictvím procesu průběžného sledování a zlepšování a upravíme parametry dle potřeby.